ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST

  • BAR NAR proizvodi ispunjavaju uslove propisane Zakonom o bezbednosti hrane (Sl. Glasnik RS 41/09)
  • Laboratorijskim ispitivanjima potvrđena je mikrobiološka i ispravnost u odnosu na prisustvo teških metala i pesticida
  • Posuda za pakovanje sertifikovana je prema EN ISO 9001 : 2000 i ELOT 1416-HACCP
  • Proizvodi su pakovani u zaštitnoj atmosferi